Aantekeningen 25 Mei

Aantekeningen 25 Mei

mei 26, 2018 Aantekeningen Supportavond Gedragsverandering Steunen 0

Soms is uitzoeken wat er precies aan de hand is, iets wat je voor jezelf doet, niet voor de ander (als je iemand steunt) – de gesteunde heeft soms andere behoeftes, zoals zich gehoord voelen.

Vanuit de gesteunde is het vaak te merken wat de motivatie is van de steuner (bijvoorbeeld het probleem willen oplossen of de moeilijke situatie weg laten gaan) in plaats van er zijn voor de gesteunde op een manier die op dat moment fijn en/of nodig is.

Vaak is het fijn voor de gesteunde als de steuner zich ook kwetsbaar opstelt en niet het gesprek ‘begeleidt’.

Scripts voor omgaan met moeilijk gedrag:

  • Persoon A vind het gedrag van persoon B lastig.
  • In meta gesprek aangeven dat je iets moeilijk vindt aan het gedrag van B.
  • B kan dan aangeven daar aan te willen werken, maar het is dan belangrijk dat B ook eigenaarschap neemt over de situatie. Dat is niet de verantwoordelijkheid van A.
  • Als B dat graag wil, kan A ondersteunen door bijvoorbeeld af te spreken dat A het opmerkt als het gedrag weer gebeurd. Maar het is niet de verantwoordelijk van A om dit te fixen.
  • Als B niet bereid is om eraan te werken, kan A niet eisen dat B hun gedrag aanpast.
  • A kan wel hun grenzen aangeven en ervoor kiezen om niet in de situatie te willen blijven als B dit gedrag vertoont.
  • Dingen die A kan zeggen: “Ik ben het zat om te doen alsof ik een leuke tijd heb terwijl jij X doet. Ik ga naar huis om een boek te lezen/film te kijken/een lekkere maaltijd voor mezelf te koken/een fijne avond in mijn eentje te hebben.”
  • Of in een meta-gesprek: “Ik snap dat je je soms rot/gestrest/moe/hongerig/eenzaam voelt, maar ik heb regelmatig last van de manier waarop je dit op mij afreageert. Ik zou graag willen dat je stopt met X en nadenkt over hoe je in de toekomst wil reageren als Y gebeurd.”
  • Let er dan wel op dat A echt het gedrag benoemt en niet hun interpretatie van wat er aan de hand is (‘Je spreekt op een hard volume en praat door mij heen’ in plaats van ‘Je neemt me niet serieus’)
  • Tumblr bron over omgaan met lastig gedrag en emotionele boundaries (content warning: deze tekst is nogal gendered en spreekt in gegeneraliseerde termen over heteroseksuele relaties)